Αλήθεια πως είναι δίνουμε συμβουλές σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα στην εποχή μας???? Τις απαντήσεις τις δίνουν οι ενήλικες μαθητές μας!!! Ακούστε τους!!!!


Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις