Αλήθεια πως είναι δίνουμε συμβουλές σε ανθρώπους που έχουν προβλήματα στην εποχή μας???? Τις απαντήσεις τις δίνουν οι ενήλικες μαθητές μας!!! Ακούστε τους!!!!


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!