ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ESB ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ!!!English Speaking Board - International (All Modes) / University of Central Lancashire ESOL Examination Results for 2012MAYRESULTS: 100% SUCCESS!!!

LEVEL B1: PASS (1)
LEVEL B2: PASS (1), PASS WITH MERIT (2)
Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!