Και ποίηση από την συνταξιούχο δασκάλα Δημοτικού Σχολείου (illustrated poems, voice recordings) by Josie Whitehead για προώθηση της ποίησης

http://www.josiespoems.webeden.co.uk/


(Thank you Jossie Whitehead for your kind e-mail and we'll promote your wonderful website to all teachers across the board)
Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!