Η Μεσόγειος Θάλασσα βρίσκεται σε κίνδυνο! - Μέρος 1=ο Μια έρευνα από τους υποψηφίους της τάξης ESB (Lower) -με την αρωγή της Hillside Press (Journeys B2)


Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις