Διαβάστε εδώ για την αλλαγή στα Κριτήρια Βαθμολόγησης Έκθεσης για τις εξετάσεις Cambridge ESOL (we kindly thank Cambridge ESOL South East Europe for kind permission)

Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!