Διαβάστε εδώ για την αλλαγή στα Κριτήρια Βαθμολόγησης Έκθεσης για τις εξετάσεις Cambridge ESOL (we kindly thank Cambridge ESOL South East Europe for kind permission)

Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις