...Και η έρευνα των εφήβων μαθητών μας για την καταστροφή του θαλάσσιου οικοσυστήματος συνεχίζεται.. Διαβάστε εδώ τι βρίσκουν... (ESB class)


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!