Αλλαγές στις ημερομηνίες εξετάσεων του Πανεπιστημίου Michigan λόγω κοινοβουλευτικών εκλογών

http://www.hau.gr/?i=examinations.en.news.2634

Κάντε κλικ πάνω

(Thanks the HAU for granting permission for the reproduction)
Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!