Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις


  http://free.clipartof.com/42-Free-Upset-Smiley.png       Superwheeler Harry's very upset!    http://cdn2.screenjunkies.com/wp-content/uploads/2011/10/s_toFly1_LG.jpg

    Let's fly!

    http://socialimplications.com/wp-content/uploads/2010/10/wastetime.gif
    Let's not waste time!

      


    (Coursebook  Skate Away 1 , pg. 38, Unit :2                      
    : The Adventures of Superwheeler  Harry  -published by Hillside Press, 2011) 
  Post a Comment

  Popular posts from this blog

  A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

  Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!