Η διαμόρφωση και λειτουργία των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα (προετοιμασία για Ιταλική Φιλολογία)


http://www.google.gr/imgres?hl=el&biw=1228&bih=771&gbv=2&tbm=isch&tbnid=Pt3FbkOebOzVwM:&imgrefurl=http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

Avvenimenti:

Negli anni di 1864 la crisi del governo e della guerra civile ,entro il popolo Greco, dissuadassero il consiglio Nazionale di formare costituzione con cui per la prima volta ricostruii il Repubblico Regnante che previde il Diritto del Dominio Repubblico , il voto segreto e cattolico degli uomini. In piu`, si fondarono la liberta` della giustizia ed anche il diritto della convergenza e dell' associazione - avvenimenti che aprirono la srada per la costituzione dei vari partiti politici  e dello sviluppo e della prosperita` del paese proprio.
   In seguito, nel 1875 , il Re` Giorgio permise ad allora politico Carilao Trikoupi  la formazione del governo , dopo il suo incentivo , secondo il sistema politico inglese prevedente conferimento del Primo Ministro colla maggioranza dei deputati.


sorge:
Libro della Storia Terza Classe Liceo, pagine 78+79,  ΟΕΔΒ 2010

Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!