Ο μικρός ήρωας Superwheeler Harry σώζει τα παιδιά από τον βέβαιο κίνδυνο της φωτιάς- από την ιστορία που διαβάζουμε στην τάξη με νεαρούς μας μαθητές!


Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)