Διακοπές στο Καρναβάλι του Ρίου -Βραζιλίας ( Ένα γραμμα ανάμεσα σε 2 φίλους για το Καρναβάλι στην Βραζιλία- με το συγκεκριμένο απόσπασμα που ασχολούμαστε στην τάξη (Intermediate class)

  E-mail:

       
                                    
  (images taken : www.googleimages.com)
                                                                                                          


  Hi Tom,


  I'm having a fantastic time in Rio. The people are really friendly . Carnival is so crazy! The costumes are fantastic and everybody's out on the streets, dancing day and night! I'm exhausted and there are still 2 more days of it! The sound of Samba music is non-stop. The atmosphere is electric- I really can't describe it! Haven't done any sightseeing  yet, and ,to be honest, I don't  think I will!


  Mary                                                                                                                                                                              
                                                                                                                  
  Post a Comment

  Popular posts from this blog

  A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

  Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!