Μια τηλεφωνική επικοινωνία είχαν οι μικροί μας μαθητές για πρώτη τους φορά μιλώντας για τα μαθήματά τους!

       (image taken from the school project library- genuinely sponsored by our Senior A` students and their parents)
The phone dialogue (Transcript):


Denisa:Hi, Angelo. This is Denisa. How are you?
Angelo: I'm fine. How about you?
Denisa: I'm O.K. , thanks. What are you doing at the moment?
Angelo: I'm doing a project for my Social studies class. 
Denisa: Wow! What's it about?
Angelo: Friends. It's my favourite topic. 
Denisa: Can I help? Can I come over?
Angelo: Of course! See you soon.


(The dialogue above is a model on which our early Elementary students based their phone conversation with fake mobile phones. - Skate away  coursebook 1- pg. 35 writing part 5- Hillside Press , published in 2011)
Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!