Οι μικροί μας μαθητές μαθαίνουν την αξία της παρουσίας και χρησιμότητας στην ζωή μας πέρα από την διασκέδαση .. αρωγός σ' αυτήν την προσπάθεια είναι το βιβλίο τους Free Wheelers 2, Chapter 10 Lesson B, pg.76 -published by Hillside Press, 2009


Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)