Τι αλλάζει στην συνεργασία Cambridge - Michigan? (reproduction from South East Europe website)

http://cambridgeesolsoutheasteurope.wordpress.com/2012/05/30/cambridge-esol-welcomes-hellenic-american-union-to-its-centre-examination-network-in-greece/#comment-188(Το άρθρο πρώτο δημοσιεύτηκε στο Cambridge South East Europe website)- Για περισσότερες πληροφορίες , παρακαλώ επικοινωνήστε με HAU ))

1 comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!