Μια γνωριμία για άτομα με προβλήματα κινητικότητας θα γίνει στην τάξη μας την άλλη Πέμπτη ( Pre-Intermediate class) και τον τρόπο αντιμετώπισης τους μέσα από συζήτηση του εν λόγω περιοδικού και των κειμένων που καλύπτουμε στην τάξη!


Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις