Από το Μάιο του 2012, θα ισχύσει ο νέος κανονισμός του Cambridge ESOL που θεσπίζει ως υποχρεωτική την φωτογράφηση (Παρακαλώ κοιτάξτε στην σελίδα του Βρετανικού Συμβουλίου Ελλάδας για περαιτέρω πληροφορίες)

http://www.britishcouncil.org/gr/greece-exams-cambridge-fce-cae-cpe.htm

(Το άρθρο αφορά τις εξετάσεις CAE.  Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το Βρετανικό Συμβούλιο)
Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!