Συμβουλές για ταξίδι στην Βραζιλία, Rio De Janeiro από την Intermediate τάξη μας- ( source:Journeys, Hillside Press, 2010)

Safety Tips:          (images taken: www.googleimages.com)


If you are travelling to Rio:  • Always be aware of  where you are and what's going around you.
  • Don't go into the favelas.
  • Don't flash your money or credit cards around.

                
  • Leave expensive jewellery at home.

  • And, if you can afford it, get a driver to show you around.If you are a smart traveller , Rio is a fantastic destination.    
Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!