Μια παρουσιαση Powerpoint για ουσιαστικα / ρηματα με τα παραγωγα τους- μια δημιουργια για την Pre-Intermediate ταξη μας!


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!