Μια παρουσιαση Powerpoint για ουσιαστικα / ρηματα με τα παραγωγα τους- μια δημιουργια για την Pre-Intermediate ταξη μας!


Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις