Διαβάστε εδώ το τέλος της ιστορίας των 4 δράκων της Κίνας για το πως ξεδίψασαν το λαό τους- Level B1+ Class


Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις