Διαβάστε εδώ το τέλος της ιστορίας των 4 δράκων της Κίνας για το πως ξεδίψασαν το λαό τους- Level B1+ Class


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!