Οι έφηβοι μαθητές μας διαλέγουν αφηγηθούν μια προσωπική τους ιστορία στο σχολικό μας ιστολογιο (A Memorable Meeting)

Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)