....και οι μικροί μας νεαροί μαθητές συνεχίζουν να πειραματίζονται παρουσιάζοντας online "My classmates"

Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!