....και μια παρουσίαση διαφανειών από CPE / ECPE τάξη για εξέλιξη κριτικής σκέψης και γνωστικής ωριμότητας


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!