....και μια παρουσίαση διαφανειών από CPE / ECPE τάξη για εξέλιξη κριτικής σκέψης και γνωστικής ωριμότητας


Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις