Μια μικρή περίληψη για το "the new e-gadget (e-glasses)" από τους μικρούς μας μαθητές

The new E-Gadget
E-glasses are the new gadget on the market. They are very light and very slim electronic glasses.They can be worn to watch videos or DVDs.They are used for video games too.Games,video clips or films in full colour are displayed on their screen.They can be used by children over 7 or adults.
  
Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!