Δείτε εδώ πως οι έφηβοι μαθητές- υποψήφιοι μας προσανατολίζονται γεωγραφικά και συζητούν διεξοδικά για τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Μεσογείου (Come down to earth-)


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!