Παρουσίαση για το "Πρόσωπο" και το "Σώμα" από τους νεαρούς μαθητές μας (Πέμπτη- Λεξιλόγιο)-a big thank you to: www.googleimages.com     The Face:

 • head
 • eyebrow
 • cheek
 • chin
 • lip                        


 • neck

The Body:

 • arm
 • elbow
 • hand
 • finger
 • leg
 • knee
 • toe


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!