Και οι μικροί μας μαθητές μας δείχνουν πως πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής στα σχολεία για αποφυγή ασθενειών- Part 2


Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις