Και οι μικροί μας μαθητές μας δείχνουν πως πρέπει να τηρούν τους κανόνες υγιεινής στα σχολεία για αποφυγή ασθενειών- Part 2


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!