......και η σημασία της "Ανακύκλωσης" στα σχολεία συνεχίζεται... Level B1


Their first meeting was very successful ; many students turned up and they didn't have enough badges for all of them!So, they chose a "recycling coordinator" for each classroom ; s/he is responsible for recycling in their class.Students also put recycling bins in the secretary's office  and......
in the teachers' staffroom , asking from teachers to be responsible for those.


The next week, students made a list of recyclable items , put a copy up in each classroom and on the school noticeboards.
They also began their presentations and they were pleased with their progress.


A reporter from  a local newspaper turned up at school and asked to interview the founding members of the recycling club! Students of the school were famous!Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!