....και ένα παιχνίδι με "φράσεις" για προχωρημένα επίπεδα γλωσσομάθειας με χρήση διαδραστικής παρουσίας...

Phrase Spot by CPE /ECPE Class :: PIMPAMPUM :: Phrasr .:.
Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις