......και η αναφορά στο Χουλιγκανισμό των γηπέδων" εξακολουθεί καλά να κρατεί όσο τα βιώματα των ηρώων παρουσιασμένα από την " Linda Jones- Hillside Press" διευρύνουν την κριτική σκέψη των εφήβων μαθητών μας........


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!