....να και μια πρόταση-καταδίκη για το θέμα του "Χουλιγκανισμού στα γήπεδα" που ασχολούμαστε όλη αυτήν την εβδομάδα, μια λύση -πρόταση που θα διευρύνει γνωστικά και ώριμα τους εφήβους μαθητές μας, με αναφορά στην Linda Jones- Hillside Press......


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!