Διαβάστε εδώ "ένα γραμμα - αίτηση (βιογραφικό)" για θερινή εργασία ως αντίδοτο στην οικονομική κρίση! Από PRE-FCE τάξη...

Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)