......και μερικά "Μυθικά Τέρατα" προσαρμοσμένα από την μυθολογία και παρουσιασμένα από " Level B1+" class .....


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!