......και λίγη φαντασία για τους Δράκους της Κίνας σχετικά με την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων -Part 1- από τους εφήβους μαθητές μας ......


Post a Comment

Popular posts from this blog

A Film Review (an informal letter) by Mary Skiada -ESB Class (FCE Level)

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!