......και λίγη φαντασία για τους Δράκους της Κίνας σχετικά με την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων -Part 1- από τους εφήβους μαθητές μας ......


Post a Comment

Popular posts from this blog

Και ένα πρωτότυπο ψηφιακό παιχνίδι γλωσσικών δεξιοτήτων παρουσιασμένο από το Cambridge ESOL στο Facebook!

Εικονογραφημένο λεξιλόγιο για τους νεαρούς μας μαθητές- Προτροπές και προειδοποιήσεις